BIMTeh Consulting & Engineering

Our team consists of architectural, structural and MEP engineers with vast knowledge in various engineering fields, ready to contribute to the sustainable development of the real world industry.

Naš tim se sastoji od arhitektonskih, građevinskih i MEP inženjera sa velikim znanjem u različitim oblastima inženjeringa, spremnih da doprinesu održivom razvoju stvarne industrije.

Our Services

Naše Usluge

The main focus of our company is Building Information Modeling. Therefore we offer quality modeling, remodeling, design, consulting and engineering for projects in all phases.

Glavni fokus naše tvrtke je informacijsko modeliranje zgrada. Stoga nudimo kvalitetno modeliranje, preuređenje, projektiranje, savjetovanje i inženjering za projekte u svim fazama.

BIMTeh

Consulting & Engineering

Consulting & Engineering

Start with your project and get ready for the Build.

Započnite s Vašim projektom i pripremite se za sigurnu gradnju.

BIMTeh

MEP

MEP

Improve design of your product in Mechanical, Electrical and Plumbing industry.

Poboljšajte dizajn i usluge u MEP industriji.

BIMTeh

Architectural & Structural

Arhitektonske i Građevinske Usluge

Improve your organisational performance in Architectural & Structural industry.

Poboljšajte svoju organizacijsku učinkovitost u arhitektonskoj i građevinskoj industriji.

We Are Reaching For The Engineering World.

Vodimo Vas U Inženjerski Svijeta.

Our Engineering Technology

Naša Inžinjerska Tehnologija

Engineering Technology is the practical application of specific engineering techniques to a wide range of real world problems. Building Information Modeling is the main field of work for BIMTeh. Our employees have a different engineering technology and a different overall aproach to sloving process. We deal with the same engineering topics, but our way of solving problems includes more practical knowledge rather than theoretical knowledge. This specific engineering technology with technical courses in modern software is taught with more application based examples. The team follows all modern up to date standards and trends in terms of 3D modelling and accordingly work in modern software. Software used for modeling is Autodesk Revit, Autodesk Inventor, AutoCAD, Catia, Solidworks, Tekla, Ansys etc.

Inženjerska tehnologija je praktična primjena specifičnih inženjerskih tehnika na širok spektar problema u stvarnom svijetu. BIM(Building Information Modeling, engl.) je osnovno područje rada BIMTeh-a. Naši zaposleni imaju drugačiju inženjersku tehnologiju i drugačiji pristup procesu rješavanja problema. Bavimo se istim inženjerskim temama, ali naš način rješavanja problema uključuje više praktičnog znanja nego teorijskog znanja. Ova specifična inženjerska tehnologija sa tehničkim kursevima modernog softvera se podučava uz više primjera zasnovanih na aplikaciji u realnom svijetu. Tim prati sve savremene standarde i trendove u pogledu 3D modeliranja i shodno tome radi u savremenom softveru. Softver koji se koristi za modeliranje je Autodesk Revit, Autodesk Inventor, AutoCAD, Catia, Solidworks, Tekla, Ansys itd.

Our Technology, Your Future.

Naša Tehnologija, Vaša Budućnost.

Contact Us

Kontaktirajte Nas

If you have any questions, comments or suggestions, please feel free to contact us through the following means:

Ako imate bilo kakvih pitanja, komentara ili prijedloga, budite slobodni da nas kontaktirajte:

Thank you for visiting our website.

Hvala što ste posjetili našu stranicu.

About Us

O nama

BIMTeh doo corporate headquarters are located the capital city of Bosnia and Herzegovina,Sarajevo. Our team consists of architectural, structural and MEP engineers, eager to implement and share their knowledge in ways that benefit real world industries. From the beggining our main goal was to use our engineering experience and knowledge to solve Building Information Modeling (BIM) problems. That inclueded consulting other companies to overcome any discrepancies between different engineering branches during active projects. Developing projects from scratch, or continuing development for projects in any phase or state. Designing and modeling buildings from architectural or structural point of view, interior design and electrical and HVAC design. Our company is active in many fields and capable of making great engineering solutions.

Sjedište kompanije BIMTeh d.o.o. nalazi se u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Sarajevu. Naš tim se sastoji od arhitektonskih, građevinskih i MEP inženjera, željnih implementiranja i dijeljenja znanja na načine koji koriste stvarnim industrijama. Od samog početka naš glavni cilj je bio da iskoristimo naše inženjersko iskustvo i znanje za rješavanje problema informacionog modeliranja zgrada (Building Information Modeling, engl.). To uključuje konsultacije sa drugim kompanijama kako bi se prevazišle bilo kakva neslaganja između različitih inženjerskih grana tokom aktivnih projekata. Razvoj projekata od nule ili nastavak razvoja projekata u bilo kojoj fazi ili stanju. Projektiranje i modeliranje zgrada sa arhitektonskog ili strukturalnog gledišta, dizajn interijera i elektro i HVAC projektovanje. Naša kompanija je aktivna u mnogim oblastima i sposobna je za izradu odličnih inženjerskih rješenja.

Office Sarajevo

BIMTeh d.o.o
Zmaja od Bosne 50,
BiH, 71 000 Sarajevo
P: (+387)61 555-822
BIMTeh Team
info@bimteh.com

Office Doboj Jug

BIMTeh d.o.o
203. Brigade 54,
BiH, 74 203 Doboj Jug
P: (+387)33 879-851
BIMTeh Team
info@bimteh.com

Office Zürich

BIMTech GmbH
Hegianwandweg 27,
CH, 8045 Zürich
P: (+387)33 879-851
BIMTeh Team
info@bimtech.ba